Brumle je hudební nástroj. Hraje se na něj tak, že hráč brumli přitiskne ke rtům nebo zubům a druhou rukou brnká na jazýček, který kmitá mezi rámečkem nástroje a mezi rty. To vytváří zvláštní, charekteristický tón tohoto nástroje. Vyskytuje se v mnoha kulturách po celém světě a má velmi dlouhou historii. Nástroj má i více jmen v jednom jazyce, toto jsou příklady názvů v různých jazycích: maultrommel, guimbarde, jew's harp, jaw harp, mouth harp, trump, khomus, marranzano, trompa.

Přestože naše firma začala vyrábět vlastní nástrojev roce 2011, naše zkušenosti s výrobou brumlí jdou více do minulosti. Vše se stalo díky našemu příteli a učiteli Josefu Jofenovi a jeho manželce Gertraud. Jejich rodina je známý rakouský výrobce kovových brumlí, v německém jazyce "Maultrommel". V pozdních 90. letech jsme se začali podílet na malé části výrobního procesu Jofenových brumlí

Věříme, že se nám podařilo navázat na tradici výroby Jakut a Rabach brumlí rodiny Jofenových. Aby bylo možné pokračovat v této tradici, zavázali jsme se klást maximální důraz na preciznost a zachování výrobních postupů.

Naše dílna se nachází v malém městě Ivančice, 30 km od Brna.